techco techco techco techco techco techco techco techco techco techco techco techco techco techco techco

EClass

Phần mềm quản lý Đào tạo ngoại ngữ

Là phần mềm giúp các trung tâm ngoại ngữ quản lý tình hình hoạt động đào tạo của trung tâm mình. Giám đốc trung tâm, giáo viên có thể dễ dàng quản lý tiến trình giảng dạy, quản lý kết quả học tập của học viên, xuất báo cáo tự động bằng nhiều ngôn ngữ chỉ bằng một nút bấm. Bên cạnh đó, phần mềm giúp giáo viên tiết kiệm tới 40% thời gian soạn giáo án, chấm bài, tối ưu hóa thời gian làm việc tại trung tâm

Đã có trên 20 trung tâm ngoại ngữ sử dụng.
Đã có trên 200 giáo viên đăng ký sử dụng
Đã có trên 5.000 học viên sử dụng
Cuộn để xem tiếp

Phần mềm giúp giáo viên tiết kiệm tới 40% thời gian soạn giáo án, chấm bài, tối ưu hóa thời gian làm việc tại trung tâm.

Quản lý 

Biểu thị tổng quan

Phần mềm có thể biểu thị tổng quan các con số: số lượng học viên, giáo viên và tiến trình học tập của từng lớp, từng học viên, biểu đồ mức độ tăng trưởng học viên giúp nhà quản trị dễ dàng nắm bắt được tình hình hoạt động của trung tâm nhanh chóng

 

Giao bài tập, bài kiểm tra, Bài thi tự động

 
 
Thao tác ngay trên phần mềm

Giáo viên có thể giao bài tập, bài kiểm tra trên phần mềm cho từng học viên. Hệ thống sẽ tự chấm điểm ngay khi học sinh nộp bài và gửi thông báo về cho học viên, giúp giáo viên tiết giảm 80% thời gian chấm và trả bài cho học viên. (Áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Nhật, Hàn)

Điểm danh

 
 
Điểm danh trên phần mềm

Tính năng điểm danh ngay trên phần mềm giúp giáo viên dễ dàng quản lý sĩ số lớp, nhà quản lý cũng dễ dàng theo dõi được tính chuyên cần và tiến trình học tập của các lớp trong trung tâm

Báo cáo

Phần mềm có thể xuất các loại báo cáo: Kết quả học tập của học viên, của lớp… với nhiều ngôn ngữ khác nhau (Việt, Anh, Nhật…) chỉ bằng một nút bấm hoặc có thể xuất báo cáo theo form mẫu của trung tâm. Với tính năng này, phần mềm giúp tiết giảm thời gian tổng hợp, dịch báo cáo của giáo viên, nhà quản trị có thể ngay lập tức xem được báo cáo mà không cần chờ giáo viên gửi lên

Tài liệu & Giáo trình

Kho tài liệu chất lượng

Trên phần mềm có kho tài liệu giáo trình, slide bài giảng chất lượng được soạn sẵn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm, giáo viên chỉ cần tải về và sử dụng làm công cụ giảng dạy giúp tiết giảm thời gian soạn bài. Bên cạnh đó giúp đồng bộ hóa chất lượng giảng dạy tại trung tâm, nội dung giảng dạy được được đồng bộ hóa ngay cả khi có giáo viên mới.

 

Liên hệ với chúng tôi